Gespot door Plaoties maoker, St Joriskerk Amersfoort

20160525 (7)In 1248 werd een parochiekerk gebouwd in de toen opbloeiende plaats Amersfoort. Ze kwam op de plek van een kapel die naar wordt aangenomen ook al aan Sint Joris was gewijd. In de 15e eeuw werd het kerkgebouw verbouwd tot een hallenkerk, waardoor de kerktoren door de zuidbeuk werd omsloten. Een belangrijk stuk in de kerk is het zandstenen, gotisch doksaal uit ca. 1480, dat in 1845 schade leed doordat er een orgel op werd geplaatst.

De kerk heeft drie orgels, waarvan het hoofdorgel van de hand van Carl Friedrich August Naber is. Het dateert uit 1845 en is het grootste Naberorgel dat bewaard is gebleven. Bij de bouw van het orgel is gebruikgemaakt van pijpwerk van het oudere orgel uit 1638, waarvoor weer gebruik was gemaakt van het orgel uit 1551.Het stond aanvankelijk op het doksaal, maar bevindt zich nu onder de toren.

Bij de restauratie in de jaren zestig werden meerdere versieringen, ornamenten en schilderijen uit de Middeleeuwen aangetroffen. Deze waren tijdens de reformatie overgeschilderd. Ook aan de buitenzijde van de kerk bevindt zich een 16de-eeuwse schildering.

In de kerk bevindt zich een grafmonument van de in 1657 in Amersfoort gestorven bouwmeester Jacob van Campen.

Bron: Wikipedia

20160525 (3)20160525 (8)20160525 (19)20160525 (28)20160525 (26)20160525 (43)20160525 (30)20160525 (35)20160525 (32)20160525 (37)20160525 (29)