Gespot door Plaoties maoker, Delfzijl en de haven

20160826 (2)De Haven van Delfzijl is handelshaven en een voormalige marinehaven in de gemeente Delfzijl, verbonden met de volle zee door de Eemsmonding van de rivier de Eems, en met het achterland door onder andere het Eemskanaal.

De haven van Delfzijl is de op vijf na grootste haven in Nederland. De haven wordt beheerd door Groningen Seaports. In de 16e eeuw wordt de haven van Delfzijl voor het eerst vermeld in maritieme geschriften.

De haven was aanvankelijk niet meer dan een gebied binnen de vesting dat bij laagwater droogviel. Door het gebied meanderde het gespuide water van het Damsterdiep, dat zorgde voor een natuurlijke vaargeul. Vanaf de waterpoort liep een steiger naar de vaargeul. De huidige handelskade loopt grotendeels langs deze vaargeul.Plaoties maoker was er om een mooie reportage te maken.

Bron: Wikipedia

 

20160826 (37) 20160826 (35) 20160826 (34) 20160826 (33) 20160826 (30) 20160826 (28) 20160826 (27) 20160826 (26) 20160826 (24) 20160826 (22) 20160826 (21) 20160826 (20) 20160826 (19) 20160826 (18) 20160826 (17) 20160826 (12)